Behövs det skola för invandrare?

Category: Skolsystemet 726

Idag lever alla svenskar i ett delat samhälle. Det som delar det mest är uppfattningen om alla de invandrare som kommer till Sverige av olika anledningar. Här finns det de som har inställningen att de ska skickas ut med omedelbar verkan, medan andra anser att det svenska samhället ska fortsätta ta sitt ansvar för människor som har det svårt. Speciellt synbart är naturligtvis detta i Stockholm, då det alltid i länders huvudstäder skapas olika grupperingar med anledning av att de syns just där. Naturligtvis kommer det också då att vara olika syn på om det verkligen behövs skola för invandrare. Det som är emot invandringen kommer naturligtvis att säga nej, utan att veta vilket resultat detta skulle medföra. De som är positiva kommer naturligtvis att vara positiva även till att det finns skola för invandrare.

Tänk på ett Sverige utan skola för invandrare

Hur mycket du än kan vara en person som anser att invandringen i Sverige är för hög, eller om du rent ut sagt hatar invandrare så hjälper inte det. Du kommer helt enkelt i slutändan att få sälla dig till den skara som måste acceptera dem. I och med detta måste även skola för invandrare att finnas. Den är faktiskt till nytta för dig som är negativt inställd till invandringspolitiken. Här vill du inte att grupperingar ska skapas och du vill inte heller att den du möter ska använda ett annat språk än det du förstår. Nu kommer detta naturligtvis att vara ett val som invandraren gör, men det kommer helt klart att vara ett bättre samhälle med större förståelse. Därför vill du inte ha ett svenskt samhälle som saknar skola för invandrare.