Förskola och grundskola i Stockholm

Något av det allra viktigaste i livet är att få en grundläggande utbildning i livet. I det fallet kommer givetvis föräldrarna till alla barn ha det största och första ansvaret. Här kommer alla barn redan från födseln vara mycket mottagliga för inlärning och är under sina tre första levnadsår de som har lättast att lära sig saker. I det fallet handlar det om att lära sig gå, tala och uppträda korrekt. Detta är något som skolan inte ska behöva belastas med, även om det sista rörande uppträdande och att visa respekt idag fallerar på många plan. Hur som helst så kommer efter detta det som kallas för förskola och grundskola, vilket ska fortsätta lärandet för barnen inför det kommande vuxna livet.

Privat eller kommunal förskola i Stockholm

När det gäller förskola i Stockholm är det många som förknippar detta med dagis, vilket då inte alls är samma sak. Förskolan är det som under ett år innan den riktiga skolstarten, genom lek, ska lära barnen vikten av att kunna sitta stilla och koncentrera sig på de kommande uppgifter de vidare ska få i den riktiga skolan. I Stockholm kommer det i valet av förskola finnas privata sådana, eller den kommunala förskoleverksamheten. Här kommer det oftast inte att kosta mera att välja privat förskola än vad det gör med den traditionella kommunala förskolan. I några fall kan det handla om maximalt upp till 1000 kronor per månad, vilket många anses som förmånligt då valet av privat förskola kan ge många fördelar.

De fördelar du kan få genom att välja privat förskola i Stockholm är olika former av inlärningspedagogik, vilket då är något som kan passa vissa familjer och barns uppfattning om lärande bättre. En del anser att den privata skolan i allmänhet ger en större trygghet och tar ett större ansvar. Om detta är sant går att diskutera och det finns egentligen inga som helst bevis för denna tes. Vissa förskolor i Stockholm ger också fördelen att basera deras undervisning och lek helt på engelska, vilket då för många föräldrar ses som positivt med ett andra språk i tidig ålder.

Grundskolan i Stockholm

När det gäller alla de grundskolor som finns i Stockholm så kommer de flesta av dessa helt naturligt att driva i kommunal regi. Egentligen så är det ju detta som det svenska skolsystemet bygger på, samt det som den läroplan som finns grundas efter. Hur som helst kommer det att finnas valet att även här välja privata grundskolor, vilket i vissa fall kan vara en fördel. Nu kommer dessa i folkmun inte att kunna kallas privata grundskolor, utan istället friskolor. Många av dessa bygger på en annan pedagogik där det ibland kan vara inslag av religiös tro. Något som i de allra flesta fall föreligger är att det inte alls kostar extra att ha ett barn på en privat grundskola, än vad det kostar i den kommunala.

Detta bygger då på att de ingår i det så kallade skolsystemet och att den svenska staten subventionerar utbildningar för barn och ungdom. Skillnaden mellan privat grundskola och den kommunala skolan ska inte vara någon gällande det grundläggande barnen får lära sig. Det som skiljer kommer att vara sättet att lära sig på. De gånger då det kan vara väl värt att välja en privat skola för ditt barn, är när det behöver alternativ hjälp för inlärning eller att skolan i det område ni bor, inte alls håller den kvalitet ni söker.