Skola för invandrare i Stockholm

När det gäller den svenska huvudstaden Stockholm så kommer detta också vara en av de svenska städer som fått ta emot flest invandrare. Detta har på många platser då blivit ett problem. Problemet bygger oftast på att det saknas förståelse mellan svenskar och de som kommer från andra länder. För detta kommer det naturligtvis också att finnas hjälp och utbildning för att alla dessa människor ska kunna integreras i samhället. Syftet med detta kommer naturligtvis att vara att de i slutändan ska kunna leva i Sverige på samma villkor och med samma förutsättningar som den svenska inhemska befolkningen. Egentligen kommer det i detta fall inte att finnas några speciella skolor.

Här kommer det i första hand handla om att kommunen erbjuder kurser i svenska för invandrare, vilket kommer att vara det grundläggande för att de ska kunna förstå och interagera med det svenska samhället. I det fallet brukar hjälp tas för dessa kurser och utbildningar från alla de studieförbund som är verksamma i Stockholm. Två av de största inom detta område är SFI-Centrum och ABF SFI Stockholm. När sedan de invandrare som klarar sig igenom dessa kurser kan läsa, skriva och tala så kommer de precis som alla svenskar att kunna söka sig till gymnasier, högskolor och universitet för sin vidare utbildning.