Unga barn har svårt att koncentrera sig i skolan

Category: Unga & Utbildning 951

Det har under många år varit en klar trend att flera unga elever i grundskolan, har det svårare än tidigare att koncentrera sig i skolan. Detta är då något som från början försöktes härledas till en ökning av barn med koncentrationssvårigheter som härstammade från hyperaktivitet och även ADHD. Tänk dig själv. Varför skulle det vara så? Vad är det som har skapat denna ökning i samhället? Ja, en naturlig ökning är det inte i alla fall och egentligen kommer det inte alls att kunna härledas till några medicinska faktorer. Dock är det faktiskt så att koncentrationsproblem, hyperaktivitet och ADHD har ökat bland grundskolans elever.

Svaret på vad detta beror på är enkelt. Här handlar det om många ingredienser i soppan, men det kommer att finnas två som är riktigt stora. Det första som är föräldrarnas, generellt sätt, mindre intresse och tid för barnen leder till det andra problemet. Det andra problemet är då att barnen får hitta på saker att göra på egenhand. Detta blir då oftast att sitta vid en TV, Youtube i mobilen eller att spela datorspel. När detta sker leder det enligt medicinsk forskning till en avtrubbning och förslöar hjärnans kapacitet hos yngre personer. Det hela handlar om att sätta gränser som förälder och alltid ha ett intresse samt sätta ditt barn i fokus. Var det inte därför du skaffade det från början?

Related Articles