Utbildning sker inte längre bara i skolan

Category: Unga & Utbildning 363

Det talas mycket om att det svenska skolsystemet måste utvecklas i rätt riktning. Vad innebär då detta? Betyder det verkligen att det måste finnas flera skolor för invandrare, och att alla de tonåringar som idag läser olika linjer måste vara mera koncentrerade? Kommer det också betyda att alla lärare som idag ses som irriterade och anses ha mindre kunskaper än tidigare, måste få en bättre utbildning? Ja, det är lätt att skjuta allt detta ansvar på samhället, och räkna med att de fixar allt, så du som förälder kan sitta ned i soffan, snacka med vänner och vara den som läser vad alla skriver på din Facebooksida. Är detta verkligen att vara förälder, eller måste kanske du själv ta tag i saker och visa ett större ansvar än du gör idag?

Nu kommer detta att vara något som de lärda kommer att tvista om i åratal. Här finns det grupper som talat för att skolan fortfarande är tillräcklig, medan det finns de som lägger bördan på föräldrarna. De säger helt enkel att dagens föräldrar inte längre bryr sig, och att de skulle vara mera ointresserade än tidigare. Ja, visst kan detta till viss del vara sant. Det har helt enkelt kommit in många flera saker i livet som tar upp mångas koncentration. Dock är det klart och tydligt så att du inte kan lägga allt ansvar på skolorna och den utbildning som ges. Du måste själv vara den som tar tag i det du inte förstår, eller det som dina barn och tonåringar har svårt med.

När du själv saknar kunskaper som vuxen

En del gånger är det så att du själv saknar de kunskaper som krävs för att lära ut. I det fallet går det ju som exempel inte att lära din tonåring hur det går till att räkna algebra, eller vara den som talar om hur de kemiska reaktionerna går till. Ja, det är bara att erkänna att du kanske har glömt bort mycket av det du fick lära dig i skolan. Anledningen till detta är enkel. Det handlar helt enkelt om att du inte använt dessa kunskaper regelbundet i livet. Här är det precis som med språk. Om du läser tyska och sedan inte pratar detta språk på 20 år, så kommer dina kunskaper att falna inom detta område. Här kanske du till och med själv måste uppdatera dig för att kunna vara den som kan hänga med och lära ut det som ditt barn behöver.

Internet kan ha svaret på utbildning

Idag är det många som klagar på Internet, och allt det som skrivs där. Här kan detta många gånger vara helt befogat, men du kommer även att finna massor av företag och information du kan ta del av. Här kan du som behöver kunskaper i matematik, exempelvis köpa moderna kurser för detta. Här handlar det om moderna kurser som utarbetats för dagens moderna ungdom. Dessa kurser i matematik eller något annat område, kommer heller inte att vara speciellt dyra. På så sätt kommer du att hitta en väg där du löser problemet med extra undervisning utan att använda skolan.

Skolan är det viktigaste verktyget

Naturligtvis kommer det fortfarande att vara så att skolan, och den undervisning som ges där, kommer att vara det viktigaste verktyget för utbildning. Här talas det inte alls om att vuxenutbildning eller extra utbildning i skolan är något negativt. Det enda som tas upp är att det inte är det enda existerande redskapet. Kanske är det också så att du inte ska lägga all din tillit till skolan, utan vara den som provar nya vägar på egen hand som många gånger kan ge ett bättre resultat gällande utbildning och kunskaper.

Related Articles