Sätter unga människor utbildningen i fokus?

Category: Unga & Utbildning 647

Det finns idag många som säger att dagens skola och utbildningar fallerar på många håll och kanter. Helt naturligt blir då Stockholm en plats där detta kanske är tydligast på. Är det verkligen så att skolan har blivit sämre, eller kommer det att vara studenten och eleverna som inte fokuserar på sin utbildning? Ja, att samhället har förändrats på de senaste 50 åren är nog ett faktum ingen som kommer att säja är fel. Mycket av detta kommer att handla om disciplin. Idag är det inte längre lika viktigt att lyssna på allt som en lärare säger, utan det har blivit mera fokuserat på att välja ut de delar som individen anser vara viktiga och intressanta.

Detta har då lett till att vissa utbildningar och sätt att lära ut på har varit tvungna att förändras. Om det har blivit till det bättre eller sämre kommer fortfarande inte att kunna ses. Just nu är den svenska skolan och dess utbildning i en fas av ständig anpassning och utveckling. Egentligen skulle det inte alls behöva vara så, då det sätt som tidigare användes faktiskt fungerade bra. Hur som helst går det inte att klandra någon av parterna lärare eller elever mera än den andra. Det handlar helt enkelt om att läraren i vissa fall blivit mindre intresserad och engagerad, samtidigt som eleverna selektivt själva väljer vad de vill lyssna på och lära sig under undervisningen.

De som verkligen vill lära sig

Naturligtvis kommer det fortfarande att finnas de elever både Stockholms skolor samt övriga landet, vilka verkligen vill lära sig och går in för det framtida livet och karriären. För dem är det faktiskt idag lite enklare att nå toppen, då det idag finns så många som inte alls har samma inställning till skola och undervisning. Detta gör att de som idag verkligen intresserar sig för sin utbildning och väljer den bästa vägen till denna, kommer att ha det lite lättare än det tidigare var att landa de jobb som de anser vara attraktiva. Här gäller det att vara den som kanske bortser från fester, sociala media och andra störande faktorer under några år av livet, bara för att få den plattform som ska ge det framtida livet trygghet och kvalitet.

Related Articles